Книга є введенням в теорію алгоритмів прийняття рішень в умовах невизначеності, включаючи формулювання основних математичних завдань та методи їх вирішення. Розглянуто сучасні методи зниження обчислювального навантаження та пошуку оптимальних стратегій у різних сценаріях – від простих регуляторів до стохастичних багатоагентних систем. Основна увага приділяється планування та навчання з підкріпленням, хоча деякі з представлених методів засновані на елементах навчання з учителем та оптимізації. Алгоритми реалізовані мовою програмування Julia.
Видання призначене фахівцям у галузі штучного інтелекту та систем прийняття рішень, а також може бути корисним студентам та аспірантам.