Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

Урок 1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

Урок 2. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

Урок 3. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника

Урок 4. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Урок 5. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування.

Урок 6. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту. Тематичне оцінювання

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Урок 7. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент.

Урок 8. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

Урок 9. Візуалізація рядів даних.

Урок 10. Візуалізація трендів даних.

Урок 11. Інфографіка.

Урок 12. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

Урок 13. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.