Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Урок 1. Правила поведінки та безпеки життєдіяльності при роботі в комп’ютерному класі. Об’єкти, їх властивості, значення властивостей об’єкта.

Урок 2. Повідомлення, інформація. Дані. Інформаційні процеси.

Урок 3. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Урок 4. Інструктаж з БЖД. Комп’ютер як інформаційна система. Персональний комп’ютер.

Урок 5. Складові комп’ютера, їх призначення.

Урок 6. Операційна система, її призначення. Файли і папки. 

Урок 7. Файли і папки, операції над ними. Практична робота № 1. «Операції над папками, файлами, ярликами»

Урок 8. Прикладні програми. Узагальнення навчального матеріалу з теми. Тематичне оцінювання

Тема 2. Комп’ютерні мережі. Інтернет

Урок 9. Комп’ютерна мережа. Локальні та глобальні мережі.

Урок 10. Пошук відомостей в Інтернеті та їх критичне оцінювання. Факт. Судження

Урок 11. Зберігання даних з Інтернету. Авторське право

Урок 12. Спілкування в Інтернеті. Безпечне використання Інтернету

Урок 13. Інтернет для навчання

Урок 14. Практична робота № 2. «Пошук матеріалів в Інтернеті та їх оцінювання». Узагальнення навчального матеріалу з теми. Тематичне оцінювання