Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Урок 1. Правила поведінки та безпеки життєдіяльності при роботі в комп’ютерному класі. Об’єкти, їх властивості, значення властивостей об’єкта.

Урок 2. Повідомлення, інформація. Дані. Інформаційні процеси.

Урок 3. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Урок 4. Інструктаж з БЖД. Комп’ютер як інформаційна система. Персональний комп’ютер.

Урок 5. Складові комп’ютера, їх призначення.

Урок 6. Операційна система, її призначення. Файли і папки. 

Урок 7. Файли і папки, операції над ними. Практична робота № 1. «Операції над папками, файлами, ярликами»

Урок 8. Прикладні програми. Узагальнення навчального матеріалу з теми. Тематичне оцінювання

Тема 2. Комп’ютерні мережі. Інтернет

Урок 9. Комп’ютерна мережа. Локальні та глобальні мережі.

Урок 10. Пошук відомостей в Інтернеті та їх критичне оцінювання. Факт. Судження

Урок 11. Зберігання даних з Інтернету. Авторське право

Урок 12. Спілкування в Інтернеті. Безпечне використання Інтернету

Урок 13. Інтернет для навчання

Урок 14. Практична робота № 2. «Пошук матеріалів в Інтернеті та їх оцінювання». Узагальнення навчального матеріалу з теми. Тематичне оцінювання

Тема 3. Комп'ютерна презентація

Урок 15. Комп’ютерна презентація

Урок 16.Уведення та вставлення тексту

Урок 17. Створення та вставлення зображень в презентацію

Урок 18. Редагування та форматування зображень

Урок 19. Впорядкування слайдів

Урок 20. Практична робота №3 “Створення комп’ютерних презентацій”

 

Тема 4. Текстовий процесор

Урок 21. Об’єкти текстового документа

Урок 22. Уведення тексту

Урок 23.Редагування тексту

Урок 24. Операції з фрагментами тексту

Урок 25. Пошук та заміна фрагментів тексту

Урок 26. Форматування символів

Урок 27. Форматування сторінок

Урок 28. Друкування текстового документа

Урок 29. Практична робота №4 “Створення, редагування та форматування текстового документа”

Урок 30. Алгоритми

Урок 31. Команди і виконавці. Система команд виконавця

Урок 32. Різні способи подання алгоритмів. Лінійні алгоритми і програми

Урок 33. Середовища проектування

Урок 34. Основні поняття мови програмування Python

Урок 35. Лінійні алгоритми і програми

Урок 36. Математичні оператори мови Python

Урок 37. Практична робота 7. Складання та виконання лінійних алгоритмів. Тематичне оцінювання

Урок 38. «Черепашача» графіка

Урок 39. Алгоритми створення зображень

Урок 40. Практична робота 8. Створення зображень за алгоритмами

Урок 41. Логічні вирази

Урок 42. Алгоритми і програми з розгалуженнями. Оператор if

Урок 43. Алгоритми і програми з розгалуженнями. Оператор if … else

Урок 44. Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженнями

Урок 45. Алгоритми з повтореннями. Цикл із лічильником

Урок 46.  Алгоритми та програми з циклами з лічильником

Урок 47. Практична робота 10. Складання та виконання алгоритмів із повтореннями. Тематичне оцінювання

Тема 6. Практикум з використання інформаційних технологій

Урок 48.Практикум з використання інформаційних технологій

Урок 49.Практикум з використання інформаційних технологій

Урок 50.Практикум з використання інформаційних технологій

Урок 51. Виконання навчального проєкту. Тематичне оцінювання

Урок 52.Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.