В збірнику задач з олімпіадного програмування «Практикум програмування Python / C++ на e-olymp.com» містить теоретичний матеріал з базових основ мов програмування Python та C++, перелік задач з олімпіадноого програмування що розміщені на сайті e-olymp,
рекомендації щодо їх розв’язання та коди програм мовами програмування Python / C++.
Збірник задач може бути використаний учителями та учнями загальноосвітніх шкіл а також викладачами та студентами вищих навчальних закладів під час вивчення програмуівання та підготовки до олімпіад з програмування.