Практикум з програмування мовою Python – це збірник задач з програмування, зорієнтований на формування практичних навичок у створенні програм мовою Python.

Задачі збірника систематизовані за основними розділами (в дужках вказані номери задач для кожного розділу):

 1. Змінні і типи даних (1-101)

 2. Розгалуження (102-202)

 3. Цикли (203-303)

 4. Робота з рядками (304-404)

 5. Списки і кортежі (405-505)

 6. Словники і множини (506-606)

 7. Функції (607-707)

 8. Файли і модулі (708-808)

 9. ООП (809-828)

Збірник всього налічує 828 задач.

У кожному із розділів задачі відносно впорядковані за рівнями складності: початковийсереднійвисокий. Передбачається, що для розв’язування конкретної задачі можна використовувати знання і застосовувати підходи лише з попередніх розділів, хоча це не є обов’язковим.

Окрім задач, у складі збірника:

 • приклади тестових вхiдних i вихiдних даних для кожної задачі;

 • опис підготовки і налаштування середовища програмування мовою Python;

 • поради і трюки, довідкові матеріали, які стануть у нагоді при розв’язуванні задач.

Практикум можна використовувати на уроках інформатики, факультативах і гуртках, навчальних курсах з програмування.

Для вчителів інформатики, учнів, студентів та усіх, хто цікавиться програмуванням, зокрема, мовою програмування Python.

Джерело: https://pythonexercises.rozh2sch.org.ua/