Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

Тема 2. 3D-графіка

Тема 3. Опрацювання табличних даних

Урок 21. Абсолютні та мішані посилання

Урок 22. Функції в табличному процесорі

Урок 23. Математичні та статистичні функції

Урок 24. Логічні функції

Урок 25. Практична робота № 4. «Використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора»

Урок 26. Діаграми

Урок 27.  Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних

  • Презентація
  • Практична робота ( продовжити виконання Практичної роботи до уроку 26)

Урок 28. Практична робота № 5. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Урок 29. Сортування. Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти

Урок 30. Прості та розширені фільтри

Урок 31.Обчислення підсумків. Умовне форматування. Експорт та імпорт електронних таблиць

Урок 32. Практична робота № 6. «Вибирання даних в електронних таблицях». Тематичне оцінювання