Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

Тема 2. 3D-графіка

Тема 3. Опрацювання табличних даних

Урок 21. Абсолютні та мішані посилання

Урок 22. Функції в табличному процесорі

Урок 23. Математичні та статистичні функції

Урок 24. Логічні функції

Урок 25. Практична робота № 4. «Використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора»

Урок 26. Діаграми

Урок 27.  Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних

 • Презентація
 • Практична робота ( продовжити виконання Практичної роботи до уроку 26)

Урок 28. Практична робота № 5. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Урок 29. Сортування. Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти

Урок 30. Прості та розширені фільтри

Урок 31.Обчислення підсумків. Умовне форматування. Експорт та імпорт електронних таблиць

Урок 32. Практична робота № 6. «Вибирання даних в електронних таблицях». Тематичне оцінювання

Тема 4. База даних

Урок 33. Поняття та призначення баз даних.

 • Презентація
 • Практична робота за комп’ютерами. Підручник ст. 193

Урок 34. Ознайомлення з системою керування БД.

 • Презентація
 • Практична робота за комп’ютерами. Підручник ст. 191-192

Урок 35. Поняття таблиці, поля

Урок 36. Додавання, редагування та видалення даних

 • Презентація
 • Практична робота за комп’ютерами. Підручник ст. 206-208

Урок 37. Практична робота №7. Редагування таблиці.

Урок 38. Фільтрація та сортування даних

 • Презентація
 • Практична робота за комп’ютерами. Підручник ст. 216-218

Урок 39. Автоматизоване створення запитів

Урок 40. Практична робота №8. Створення запитів. Тематична робота

Тема 5. Поняття масиву в Python

Урок 41. Поняття одновимірного масиву

Урок 42. Введення та виведення значень елементів масиву

Урок 43. Введення й виведення значень елементів масиву

Урок 44. Введення й виведення значень елементів масиву

Урок 45. Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови

Урок 46. Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови

 • Презентація
 • Виконати завдання 3-4 підручник с. 245
 • *Знайти середнє арифметичне всіх від’ємних чисел одновимірного масиву (масив вводиться з клавіатури через пробіл).
 • Тест

Урок 47. Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови

Урок 48. Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови

Урок 49. Практична робота № 9. «Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву за заданими умовами». Тематичне оцінювання

Урок 50. Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві

Урок 51. Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві

Урок 52. Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві

Урок 53. Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві

Урок 54. Практична робота № 10. «Пошук значень в одновимірному масиві»

Урок 55. Алгоритми впорядкування масиву

Урок 56. Алгоритми впорядкування масиву

Урок 57. Поняття складності алгоритмів. Тематичне оцінювання