Урок 1. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних.

Урок 2. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних

Урок 3. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

Урок 4. Бази даних в інформаційних системах

Урок 5. Основні відомості про СУБД Access

Урок 6. Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних

Урок 7. Модифікація структури таблиць.

Урок 8. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць.

Урок 9. Введення, пошук і редагування даних у таблиці.

Урок 10. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.

Урок 11. Створення структури таблиць і введення вмісту. Практична робота 1.

Урок 12. Пошук, сортування і фільтрація даних у таблицях. Практична робота 2. Тематична атестація.

Урок 13. Загальні відомості про запити.

Урок 14. Створення й виконання запитів на вибірку даних.

Урок 15. Запити з функціями і з полями, що обчислюються.

Урок 16. Запити з параметрами. Перехресні запити.

Урок 17. Запити на змінення.

Урок 18. Запити з функціями та з полями, що обчислюються. Практична робота 3.

Урок 19. Запити з параметрами, перехресні запити і запити на змінення даних. Практична робота 4. Тематична атестація.

Урок 20. Створення форм за допомогою простих засобів.

Урок 21. Елементи керування та властивості форм.

Урок 22. Створення форм за допомогою конструктора форм.

Урок 23. Використання форм для введення й редагування даних.

Урок 24. Створення форм. Практична робота 5.

Урок 25. Поняття звіту. Автоматичне створення звіту.

Урок 26. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.

Урок 27. Створення звітів. Практична робота 6. Тематична атестація

Урок 28. Призначення, основні поняття та терміни мови SQL.

Урок 29. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access.

Урок 30. Запити з умовою. Групування запитів.

Урок 31. Сутність імпорту та експорту об’єктів.

Урок 32. Імпорт об’єктів з однієї бази даних в іншу.

Урок 33. Експорт об’єктів з однієї бази даних в іншу. Тематична атестація.

Урок 34. Виконання колективного навчального проекту.

Урок 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.