З розвитком цифрових систем додрукованої підготовки друкарська термінологія вийшла далеко за межі вузькоспеціалізованих книжкових фабрик. Тепер з нею доводиться стикатися всім користувачам настільних видавничих комплексів і міні-друкарень.

Символи

 • Шрифт – набір символів певного розміру і зображення.
 • Кегль розмір шрифту.
 • Гарнітура – набір символів одного малюнка всіх розмірів, насиченості і зображення.
 • Зображення шрифту – включає, як правило, чотири варіанти представлення одного і того ж шрифту – нормальний, напівжирний (Bold), курсивний (Italic) і напівжирний курсив   (Bold-italic).

Одиниці виміру

 • Пункти (pt) — пункт рівний 0,353 мм. У пунктах зазвичай вимірюється кегль і інтерліньяж.
 • Піки (р) – один пік дорівнює 12 пунктам, або 1/6 дюйма (0,168 дюйма).
 • Цицеро (с) — дана одиниця виміру прийнята в Європі і дорівнює приблизно одному піку (5,62 цицеро дорівнюють  1 дюйму або 12 пунктам).
 • Кругла шпація – фіксований пропуск, ширина якого дорівнює символу М. Кругла шпація значно ширша за звичайний пропуск.
 • Напівкругла шпація – фіксований пропуск, наполовину менший круглій шпації. У більшості шрифтів вона збігається з шириною цифр, тому вона може використовуватися для вирівнювання чисел (наприклад, однозначних і двозначних).
 • Тонка шпація – дорівнює чверті круглої шпації. Цей вигляд фіксованого пропуску традиційно використовується для відділення знаку оклику або питальний від попереднього символу.

Пробіли

 • Інтерліньяж – відстань по вертикалі між рядками в абзаці.
 • Трекінг – відстань між символами в словах. Параметри трекінгу, як правило, є глобальними характеристиками шрифтів і мають різні значення залежно від кегля.
 • Кернінг – інтервал між певними парами символів. Зазвичай застосовується лише для окремих пар символів або в невеликих фрагментах тексту для точного налаштування міжбуквених інтервалів.

Абзаци

 • Відступи – пропуски на початку абзацу («червоний рядок»). Відбиття – пропуски до і після абзацу.
 • Виключення — вирівнювання абзаців відносно сторінки. Виключення може бути по лівому краю, по правому краю, по центру і по формату, а також повною.

 

Елементи макету

 • Колонки – тип вертикального розділення смуги.
 • Поля – порожній простір довкола тексту. Поля мають бути чималими для забезпечення комфортності читання. Поля можуть також використовуватися як елемент дизайну.
 • Колонтитули – що повторюються на кожній сторінці текстові і графічні елементи (як правило, колонтитули розміщуються у верхній або нижній частині смуги, рідше – на зовнішньому краю).
 • Колонцифри – звичайно це номери сторінок, витримані в одному стилі і розташовані на кожній сторінці публікації,
 • Направляючі – допоміжні лінії, за допомогою яких здійснюється вирівнювання текстових і графічних елементів публікації.
 • Модульна сітка – може бути використана для створення рядків і колонок довільної висоти і ширини, а також для автоматичного розміщення направляючих відповідно до базової сітки. Можна зберегти набори ліній у файли модульних сіток і надалі багато разів використовувати їх на різних сторінках публікації або в інших публікаціях.

Інші терміни:

Верстка – процес формування і монтажу смуги видання.

Електронна верстка смуг – формування смуг видання, проведене з використанням видавничих систем; верстку контролюють візуально на екрані монітора системи або по твердій копії, отриманої на принтері.

Перекривання контурів – його використовують, як правило, при друкуванні кольорового тексту на тлі іншого кольору, щоб уникнути білих зазорів між текстом і тлом. Програму у видавничих системах, застосовувану для проведення процедури перекривання контурів при обробці зображень і їхній підготовці до видання, називають англійським терміном “трепінг“.

Воблер – рекламний носій, виготовлений на цупкому паперу або картону з пластиковою ніжкою, яка приклеюється на 2-х сторонній скоч до прилавка або іншого місця реклами товару.

Колаж – сукупність деякого числа графічних об’єктів зібраних в одне зображення.

Логотип – особливе шрифтове написання елементів на форматі.

Стікер – наклейка великого формату.

Тираж – загальна кількість екземплярів одного и того видання.

Бігування — отримування заглибини на обкла­динці чи аркуші для їх подальшого згинання.

Оригінал (поліграфія) — опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та (чи) ілюстраційна інформація, призначена для поліграфічного відтворювання.

        Оригінал-макет — оригінал, кожна сторінка якого ідентична відповідній сторінці майбутнього друкованого виробу.

        Фальцювання — згинання надрукованих аркушів в зошит з фіксуванням згинів.

 Плюр – тонкий прозорий папір, призначений для оберігання ілюстрації від механічних пошкоджень. Зазвичай використовують плюр у виданнях дарунків.

Прівертка – стопа книжкових блоків, журналів або брошур, підготовлена для обробки (пресування, обрізання з трьох сторін).

Сигнатура – порядковий номер друкарського аркуша видання, що проставляється в лівому нижньому кутку на першій сторінці кожного друкарського аркуша разом з нормою і на третій сторінці, – із зірочкою.

Штендер – переносна рекламна конструкція, встановлюється на вулиці біля фірми-рекламодавця.

Етикетка – листок спеціального (етикеткового) паперу невеликого формату, що містить відомості про товар або продукцію і супроводжуючий її; передбачає клейовий спосіб кріплення.

Встановити відповідність між термінами і визначеннями